2009. szeptember 20., vasárnap

Death to Spies: The Moment of Truth (angol változatra) (PC)

Magyarítás adatok: 

Dátum: 2009. szeptember
Projektvezető: Hykao
Fordítók: Hykao
Technikai támogatás: Csabóka, Piedon és TSL16bit
Verzió: v1.0
Méret: 6,07 MB
Platform: PC
Letöltve: 742 alkalommal (2010. augusztusáig)


Játékismeretető:
A valós eseményeken alapuló játék egy a Hitman, Splinter Cell és Thief sorozat stílusjegyeit magán viselő a II. világháború idején játszódó TPS nézetű lopakodós-akciójáték. (+ járművek vezetésére is lehetőség nyílik) A Haggard Games fejlesztésében és az 1C kiadásában megjelent játékban egy szovjet titkosügynököt (kémet) alakítunk, akivel változatos helyszíneken
(a frontvonalak közelében és azoktól távol is) kell ügyködnünk.

Az alapjáték (Moment Isztini - Az igazság pillanata c.) kiegészítő DVD-jén további 7 küldetés teljesítésére nyílik lehetőség. (az alapjáték nem követelmény a kiegészítő futtatásához)

Legjelentősebb változások az alapjátékhoz képest:
-átdolgozott főhős kinézet és animáció
-némileg szebb grafika, több effekttel
-többféle feladat-végrehajtási lehetőség
-több párbeszéd-lehetőség a pályákon
-bővített értékelési rendszer
-átdolgozott nehézségi szint kritériumok

  Magyarítás tudnivalók:
  CSAK ANGOL NYELVŰ VÁLTOZATRA TELEPÍTHETŐ

  A magyarítás tartalmazza:
  -az összes eredeti felirat magyarítását
  -az eredetileg feliratozatlan átvezető animációk magyar feliratait

  Figyelem: A magyarítás hiba nélküli telepítéséhez, a teljes folyamat lefutásának idejére legalább 1.5 GB szabad hely szükséges azon a meghajtón, ahová a játék telepítve lett! (a folyamatok után maga a magyarítás nem foglal több helyet)

  Ajánlott olvasmány a játékhoz:
  Vlagyimir Bogomolov: Negyvennégy augusztusában (antikváriumokban fellelhető)

  Magyarítás letöltése
  A magyarítás telepítőjének letöltéséhez kattints a zöld nyílra és az pár másodperc elteltével megjelenik a böngésződ letöltései között. Ezeket a fájlokat külső szerver tárolja, így előfordulhat, hogy akkor is szünetel, akadozik a letöltés, amikor maga az oldal tökéletesen működik. Kérjük, légy türelemmel.

  16 megjegyzés:

  1. a magyaritás nem müködik azt irja ki hogy a DtS:TMoT Magyaritás v1.0 müködése leállt.

   VálaszTörlés
  2. Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a totally different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors! aol.com mail login

   VálaszTörlés
  3. Sziasztok ! Szeretném letölteni de nem lehet.... :( Sajnálom...

   VálaszTörlés
  4. This allows you to calculate added payments on the preferred schedule. mortgage payment calculator canada Mortgage interest isn't tax-deductible, but homeowners also don't have to cover taxes on capital gains when they sell their properties. canada mortgage calculator

   VálaszTörlés
  5. Fantastic work.. I appreciate it. The travelers around the world who wish to travel to Azerbaijan need to apply for azerbaijan visa for us citizen through e visa application. Get your visa with super fast processing with 24/7 assistance.

   VálaszTörlés
  6. Impressive blog to read! Do you know how much the Turkey visa application form processing time? If you wish to have great memories with your family in Turkey, it is not so difficult with an e-Visa. Get an e-Visa in just 3 steps and enjoy your trip. If you urgent need Turkey visa you can get your within 6-12 hour your Turkey visa


   VálaszTörlés
  7. Expressing sincere appreciation for your openness in sharing these valuable insights. The upcoming event, focusing on this captivating subject, has genuinely sparked my interest. Qatar is working towards allowing visitors to enter the country without requiring a visa. Qatar Aims for Visa-Free Travel Access . The initiative aims to simplify travel processes, encouraging tourism and fostering international connections. This move reflects Qatar's commitment to creating a more accessible and welcoming environment for global travelers.

   VálaszTörlés
  8. Your blog is simply outstanding! The way you beautifully intertwine profound insights with eloquent storytelling is truly impressive. It feels like embarking on a thoughtfully crafted expedition through a world of knowledge, expertly designed for readers from all walks of life. Your knack for simplifying complex ideas is truly commendable. Additionally, I intend to share details on how to apply for Turkey visa from India. Commence the straightforward process, exploring application requirements and steps tailored for Indian citizens, ensuring a seamless and informed process for an enriching journey to experience Turkey's cultural and historical wonders.

   VálaszTörlés
  9. I am consistently impressed by this blog's knack for delivering insightful and captivating content. The most recent post is no different, seamlessly merging informative details with an engaging writing style. The author's enthusiasm for the subject matter shines through, making the content both educational and enjoyable to read. US citizens can enjoy Saudi Arabia visa on arrival, simplifying travel plans. Explore the beauty hassle-free. Saudi arabia visa on arrival for us citizens.

   VálaszTörlés
  10. your blog weaves together facts and personal reflections seamlessly, crafting a narrative that transcends the conventional. The thought-provoking content pushes readers to consider nuanced perspectives, fostering a deeper understanding. The fluid combination of information and introspection maintains engagement from start to finish. Allow me to share some information with you Discover Turkey effortlessly with clear Turkey visa documents required for Indian citizens. Navigate the process smoothly by meeting criteria such as a valid passport, application form, and supporting documents. Embrace the enchanting Turkish experience, knowing you've met all requirements seamlessly.

   VálaszTörlés
  11. Your writing talents are indeed impressive, and the structure of your blog is quite captivating. Did you acquire this theme or did you personalize it? Regardless, your writing is of exceptional quality, making your blog a standout in today's online realm.
   To apply for India e visa from Canada, fill out the online application form, upload required documents, and pay the processing fee securely.

   VálaszTörlés
  12. I'm thrilled to stumble upon your blog! It was a serendipitous discovery while conducting research on Google. Despite the accidental find, I'm thoroughly impressed by your exceptional post and the overall vibrancy of your blog's theme and design. While I'm unable to delve into it all now due to time constraints, I've bookmarked it and subscribed to your RSS feeds. I eagerly anticipate returning when time permits. Keep up the stellar work! 🌟Egypt tourist visa from Belarus citizen, Belarus citizens can apply for an Egypt tourist e-visa online. The process is straightforward, offering convenience for travel planning.

   VálaszTörlés
  13. Your blog is a beacon of creativity amidst a sea of monotony.
   Thank you for sharing it. I want to add something. The Bahrain e-Visa for US citizens is an efficient solution for travel. Applying online simplifies the process, offering convenience and speed. The Bahrain Visa for US citizens cost is reasonable, making it an attractive option for those planning a visit to this vibrant Gulf nation.

   VálaszTörlés
  14. Fantastic post! Your unique view on the matter is a breath of fresh air. Loved the tips and the detailed guide—so useful. Your engaging tone keeps me interested! Can't wait for your next posts. Thanks for imparting your expertise. Keep up the great work! Explore Cameroon visa free! With visa-free entry for select nationalities, you can experience the country's rich culture and natural beauty effortlessly. Discover rainforests, mountains, and vibrant cities without the hassle of a visa application. Check your eligibility for Cameroon evisa free travel and plan your unforgettable journey today!

   VálaszTörlés
  15. This post is a masterpiece! 🎨 Your talent for simplifying intricate ideas is unparalleled. It's like having a personal tutor guiding us through each concept with such clarity. Already envisioning how these insights will elevate my projects. Immense gratitude for sharing your wisdom so generously. 🙌 Curious: Does a US citizen need a visa to enter Saudi Arabia? Absolutely! Unless they qualify for specific exemptions, US citizens must obtain a visa before traveling to Saudi Arabia. Whether it's for tourism, business, or any other purpose, securing the appropriate visa is essential.

   VálaszTörlés
  16. Your approach to explaining intricate concepts is outstanding, making them accessible and engaging. The way you communicate ensures that readers from various backgrounds can grasp the ideas. The practical examples and valuable tips you include are exceptional. It's a must-read for anyone keen to expand their knowledge. e-Visa to Ethiopia from South Africa Travelers from South Africa can easily obtain an e-Visa to visit Ethiopia, simplifying the entry process. With the convenience of online application, South African passport holders can apply for their Ethiopian e-Visa from the comfort of their homes.

   VálaszTörlés